Palliatieve zorgen

Palliatieve zorg wordt vaak verward met zorg in de laatste fase, maar palliatieve zorg is breder. “Het is alles wat nog gedaan dient te worden als men denkt dat er niet meer
gedaan kan worden”. (Cicely Saunders, grondlegster van de palliatieve zorg).

Het is een heel ingrijpende gebeurtenis, ziekte en sterven… Gevoelens van boosheid, angst, onzekerheid nemen de bovenhand. Niet enkel en alleen bij de patiënt maar ook
bij de partner, kinderen, familie. Wij bieden u een luisterend oor en geven advies. De patiënt en zijn/haar omgeving beslist volledig in welk mate zij beroep doen op ons als
thuisverplegingsdienst.

Palliatieve zorg is gericht op het geven van zorg en ondersteuning op allerlei gebieden van het leven: lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel. Deze zorg heeft als doel, het
onder controle krijgen van pijn en andere ongemakken. Thuisverpleging AN – WIM & Team zijn vertrouwd met verschillende types pijnpompen, zowel subcutaan als
intraveneus. De palliatieve zorg wordt dag en nacht bijstand verleend. Wij werken nauw samen met het Netwerk Palliatieve Zorg.

U vindt hun gegevens hier: http://www.palliatieve.org/contact/palliatieve-zorgoostvlaanderen


Begrippen uit de palliatieve zorg:

– We werken Multidiscipliniar:
Palliatieve zorgen worden verstrekt door verschillende professionals die nauw samenwerken: artsen, verpleegkundigen, psychologen, sociaalassistenten, … De
patiënt staat steeds centraal en heeft het laatste woord.

– Palliatief statuut:
Het palliatief statuut is een statuut die door het ziekenfonds erkend is. Het geeft de patiënt en zijn mantelzorger financiële tussenkomst voor kosten die niet vergoed worden door RIZIV (zoals geneesmiddelen, het zorgmateriaal, …).
Het statuut wordt aangevraagd door uw huisarts door middel van een formulier dat opgestuurd wordt naar de adviserende geneesheer van uw mutualiteit.

Bij goedkeuring kan de patiënt rekenen op volgende tegemoetkomingen:

  • Eenmalige tegemoetkoming van 698,65 euro. (1x verlengbaar na 30 dagen)
  • Opheffing remgeld voor huisartsenconsultaties
  • Opheffing remgeld voor thuisverpleging
  • Terugbetaling prestaties kinesitherapeut aan huis
  • De mantelzorger kan palliatief verlof aanvragen op zijn/haar werk.