Oncologische Zorgen

Bij oncologische zorgen aan huis staat het comfort van de patiënten centraal. Dankzij onze verpleegkundigen die zijn opgeleid om patiënten met kanker te verzorgen en te
begeleiden, worden de ongemakken van deze kankerzorg aan huis beperkt. De patiënten gaan in het algemeen door een moeilijke en oncomfortabele periode in hun leven.
Vandaag kunnen we de meeste zorgen thuis doen, wat het voor de patiënt toch dragelijker maakt. Wij houden ook rechtstreeks contact met uw behandelend arts. Zo
kunnen wij gepast ingrijpen indien nodig en moet u minder snel terug naar het ziekenhuis.


Chemo afkoppelen:

In overleg met uw arts ondersteunen we je bij de chemotherapie thuis. De chemotherapie wordt aangekoppeld in het ziekenhuis. Soms kan deze mee naar huis
door middel van een klein pompje. Wij kunnen dit pompje bij u thuis afkoppelen.


Poortkatheter:

Een poortkatheter heeft permanente toegang tot een bloedvat. Deze toegang kan gebruikt worden bij patiënten die vaak moeten worden aangeprikt. De poortkatheter
wordt ook geplaatst bij patiënten met moeilijk aanprikbare bloedvaten. Wanneer uw poortkatheter enige tijd niet wordt gebruikt, dient deze gespoeld te worden.
U kan hiervoor beroep doen op Thuisverpleging AN – WIM & Team.

Via deze weg kunnen o.a. volgende producten worden toegediend:

  • Chemotherapie
  • Infuusvloeistoffen
  • Bloedproducten
  • Parenterale voeding


Sondevoeding:

Sondevoeding is een vloeibare voeding die via een slangetje (sonde) rechtstreeks in de maag of de darmen toegediend kan worden. Het bevat alle noodzakelijke voedingsstoffen (eiwitten, vetten, koolhydraten, vocht, vitamines en mineralen).
Wanneer u door ziekte, een behandeling of na een operatie niet voldoende kan of mag eten, of wanneer de voedselinname via de normale weg niet of onvoldoende lukt, wordt gekozen voor sondevoeding. Als u ondervoed bent, kan sondevoeding uw voedingstoestand weer verbeteren en u op een gezond gewicht brengen.

Toedieningswijze:

  • Via neusmaagsonde
  • Via PEG-sonde


Onze taken:

  • Sondevoeding aan- en afkoppelen
  • Verzorging insteekplaats van de sonde
  • Neusmaagsonde vervangen indien nodig


Parenterale voeding/TPN voeding:

Parenterale voeding is voeding die via een verblijfskatheter rechtstreeks in de bloedbaan wordt toegediend. Er wordt dus een slangetje geplaatst in een groot bloedvat.
Parenteraal betekent: buiten het maag-darmkanaal om. Deze voeding gaat dus niet via de mond naar de maag en darmen, maar komt direct in het bloed terecht. Het bevat voedingsstoffen die niet meer verteerd hoeven te worden. Deze voeding wordt opgestart als de darmen niet voldoende voeding of vocht kunnen opnemen.
Het aan -en afsluiten van deze TPN-voeding gebeurt op afgesproken tijdstippen. Het is namelijk van belang dat de TPN-voeding niet te lang blijft stilstaan in uw
verblijfskatheter. Daarnaast moet er ook regelmatig gecontroleerd worden of de plek waar de naald in je lichaam zit niet gaat ontsteken.
U bent hiervoor bij Thuisverpleging AN – WIM & Team aan het juiste adres.


Infuustherapie:

Bij infuustherapie wordt er veelal vocht of medicatie via een infuus toegediend. U hoeft hiervoor niet altijd naar het ziekenhuis. In overleg met het ziekenhuis, patiënt en huisarts
kunnen wij bij u thuis een infuus plaatsen en de toediening van het geneesmiddel opvolgen. Dit verhoogt uw comfort, want u hoeft zich niet meer te verplaatsen.
Bijvoorbeeld: Antibioticatherapie, toediening van Aclasta, vocht, …