Wim Galle

Zaakvoerder

Ik ben Wim. Ik ben vader van 3 kinderen, Cedric, Ella en Dries en plusvader van Joren en Fiebe. Ik ben ook de partner van An.

Van opleiding ben ik maatschappelijk werker en psychiatrisch verpleegkundige. Na mijn studies heb ik 3 jaar op de palliatieve eenheid ‘Charon’ te Aalst gewerkt. De 2 jaar daaropvolgend heb ik als hoofdverpleegkundige gewerkt op een dienst revalidatie (Magnolia) te Jette. De laatste 22 jaar werk ik als verpleegkundige in de thuisverpleging zowel te Dendermonde als Sint-Lievens-Houtem.

Doorheen deze jaren heb ik verschillende bijscholingen / opleidingen gevolgd in verschillende aspecten van de verpleging ( wondzorg, palliatieve zorg, ..)

Wat voor mij belangrijk is als verpleegkundige is dat de patiënt zich goed en veilig voelt . Hij /zij moet in alle vertrouwen met ons kunnen praten. De patiënt moet weten dat hij of zij centraal staat in de verzorging.

Het doel van de verpleging is voor mij het behoud of verbeteren van de zelfredzaamheid van de patiënt met inspraak van hem/ haar. Wat kan hij of zij verdragen zowel fysisch als mentaal , wat is voor de familie haalbaar, … , maar wel in samenspraak  met de patiënt.

Ook met andere beroepsgroepen samenwerken ( dokters, thuishulp, kiné,..), dit in overleg met de patiënt, vind ik een doel van ons werk.

Verpleging is voor mij ook proberen om de patiënt (en de familie) eens alles te laten vergeten. Ook over ‘koetjes en kalfjes’ praten hoort bij onze job. Het moet ook eens luchtig kunnen zijn.

Verpleging is ,voor mij, natuurlijk veel meer dan wat ik hiervoor heb beschreven, maar ik probeer vanuit dit standpunt steeds naar patiënten toe te gaan. Dit is de basis waar ik mij probeer aan te houden  in de omgang met mensen. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen en moeten we ook zo met elkaar proberen om te gaan.